Velká Británie

Velká Británie – Spojené Království Velké Británie a Severního Irska

Anglie je součástí Spojeného Království Velké Británie a Severního Irska. Spojené Království Velké Británie a Severního Irska a Irsko samotné jsou součástí Britských ostrovů.

Britské ostrovy se nacházejí severozápadně od Francie. B. O. od Francie odděluje průliv La Manche (nejkratší vzdálenost mezi B. O. a Francií je Calaiská úžina). Ze západu omývá B. O. Atlantský oceán, z jihu Keltské moře a z východu Severní moře. Britské ostrovy jsou tvořeny dvěma velkými ostrovy, které jsou odděleny od sebe Irským mořem. Ten menší ostrov tvoří Severní Irsko a samostatné Irsko, ten větší tvoří Anglie, Wales a Skotsko. Uprostřed se nachází ostrov Man.

Velká Británie – Spojené Království Velké Británie a Severního Irska – je ostrovní stát v severozápadní Evropě, oddělený od kontinentu (v největším místě 32 km širokým), průlivem La Manche (Anglickým kanálem) a Severním mořem.
Metropole Paříž, Londýn a jižní Anglie
29.07.2014; snídaně; autobusem
od 9 350,-
státní zřízení: konstituční monarchie – panovník – Elizabeth II., od roku 1952

správní rozdělení: 4 historické země: Anglie (6 metropolitních hrabství a Greater London, 39 hrabství), Skotsko (9 krajů a 3 ostrovní oblasti), Wales (8 hrabství), Severní Irsko (26 okresů) viz obrázek č. 1

hustota zalidnění: 235 obyv. na km2
Královské zahrady Anglie a ostrov Isle of Wight
02.06.2014; snídaně; autobusem
od 8 990,-
Doporučujeme: